Schoolleiding

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding van het Grescollege is in handen van:
Noud Theunissen, locatiedirecteur;
Ludo Peters, adjunct-locatiedirecteur

Ondersteuning

Twee teamleiders ondersteunen hen:
Karin Grispen (eerste twee leerjaren en 3-havo);
Susanna Munzinger (3- en 4-vmbo)

Scroll to top