Schoolleiding

Dagelijkse leiding


Paul Cornellissen, locatiedirecteur;
Ludo Peters, adjunct-locatiedirecteur;
Karin Grispen, teamleider onderbouw;
Susanna Munzinger, teamleider bovenbouw.

Scroll to top