Kennismaken & Inschrijven

Infoavonden 

Op woensdag 13 oktober 2021 en 2 februari 2022 geven we informatie over onze school. Wat is onze visie, hoe ziet de lessentabel eruit en hoe geven wij dit vorm?

Open dag 

Op zaterdag 5 februari 2022 kunnen jullie een kijkje komen nemen en kennismaken met onze collega’s en leerlingen van 10:00-14:00 uur. 
Om alvast een impressie te krijgen van onze school, zie alvast onderstaande video:

 

Online voorlichtingspresentatie

Op 3 februari 2021 kon je via Facebook naar onze voorlichtingspresentatie kijken. We hebben gekozen voor een digitale presentatie die langere tijd beschikbaar blijft. Zo kunnen jullie ons en onze school op jullie gemak leren kennen.

 
Meelopen

Leerlingen van groep 8 kunnen het hele schooljaar meelopen. Dit meelopen doe je bij een “echte” klas om een goed beeld te krijgen van onze school. Mail hiervoor naar k.grispen@grescollege.nl

Inschrijven

Past onze kijk op onderwijs en ontwikkeling bij u en uw kind? Meld uw kind dan op de volgende data aan voor onze school:

  • 14 maart 2022 17:00-19:00 uur
  • 15 maart 2022 17:00-19:00 uur

Scroll to top